Tlak

9.85 °C
0.873 bar Senzor NG 1

+

Tlak

9.96 °C
0.894 bar Senzor NG 2

+

Teplota

11,25 °C Užitečný náklad E2

+

Teplota

11,75 °C Užitečný náklad E1

+

Teplota

12,18 °C Bosc 1
11,81 °C Bosc 2

+

Tlak

9.85 °C
0.873 bar Senzor NG 1

Tlak

9.96 °C
0.894 bar Senzor NG 2

Teplota

11,75 °C Užitečný náklad E1

Teplota

11,25 °C Užitečný náklad E2

Teplota

12,18 °C Bosc 1 /
11,81 °C Bosc 2

O nanosatelitu

BDSAT je nanosatelit, tzv Cubesat, o velikosti 10x10x10 cm. Kosmická technologie nanosatelitů představuje velký technologický trend. I přes své malé rozměry a hmotnost začínají Cubesaty přebírat některé úlohy větších satelitů, neboť představují nízkonákladovou variantu pro vývoj a testování nových technologií v kosmu.

BDSAT

Tlak

Naše snímače nové generace (NG) měří v rámci mise BD SAT tlak v uzavřené komůrce. Tento tlak se neustále dynamicky mění. Když na satelit svítí slunce, tlak stoupá a naopak ve stínu Země zase klesá. Abychom mohli vyhodnotit přesnost a stabilitu snímačů, sledujeme dlouhodobě hodnoty měřeného tlaku v teplotním rozsahu 0 až +45°C. Právě v takovém intervalu se měří teplota snímačů na nerezové desce sloužící jako kolektor.

Čekali jste extrémnější kolísání teplot? My pravděpodobně také. Relativně malý rozsah teploty je způsoben tím, že BDSAT obíhá na nízké oběžné dráze Země ve výšce 550 km, kdy jeden oblet trvá asi 94 min. Z toho je BD SAT na slunci přibližně 60 minut a zbývajících 34 minut ve stínu. To jsou docela krátké intervaly a tím pádem se satelit nestihne ani moc ohřát, ani moc zchladit.

Poslední update

2024.07.21 10:07:51

BDSAT

BDS program

V palubním počítači existuje několik měřících funkcí, které slouží k ověření našich exporimentů. Tyto funkce spouštíme dle potřeby při přeletu satelitu nad naší pozemní stanicí. Informace uvedené výše nám prozrazují, jaká funkce je právě nastavena, zda mají experimenty napájení a jestli program právě běží nebo čeká na další interval, ve kterém provede měření.

BDSAT

Teplota

Pro ovládání a měření našich experimentů, tedy snímačů tlaku a banky superkapacitorů, byly vytvořeny speciální elektroniky obsahující odolné a pro vesmír kvalifikované součástky. Kvůli zvýšení spolehlivosti a možnosti srovnání je měřicí systém v satelitu hned dvakrát. Jedná se o dvě identické elektroniky. Abychom měli jistotu, že vše funguje normálně a nedochází např. k přehřívání, sledujeme teplotu těchto elektroník hned na několika místech.

V satelitu jsou implementovány dvě banky superkapacitorů! Jedna banka je zalita speciální hmotou, která chránila banku před vlivem vibrací a přetížení behem letu rakety Falcon 9. U druhé banky byla tato ochrana zajištěna pomocí mechanických přepážek. Abychom mohli srovnávat a ověřovat vliv zalévací hmoty na činnost banky během mise, dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme jejich teploty.

BDSAT

Aktuální poloha satelitu

Loading...

Pro interakci podržte klávesu ctrl nebo ⌘